DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Realizacja zamówienia w sklepie odbywa się za pośrednictwem: ◦ Kuriera
  ◦ odbioru osobistego
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane w dni robocze. Zamówienia składane w
  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne będą realizowane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 2 dni robocze. W niektórych przypadkach czas oczekiwania na przesyłkę może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany e- mail lub telefonicznie.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. 
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru podczas jego odbioru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, niezgodności z Zamówieniem, w tym niewłaściwej liczbie Towaru. Jeżeli Towary są podatne na uszkodzenia lub powstanie wad podczas dostawy, opis stwierdzonego uszkodzenia lub wady musi zostać sporządzony w formie pisemnej w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Użytkownika.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy Towarów w oddzielnych przesyłkach. Jeżeli Towary będą dostarczone w oddzielnych przesyłkach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną Umowę sprzedaży. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odmówić przyjęcia Towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na dokonanie dostawy częściowej.
 8. Zamówienia ponadnormatywne Sprzedawca będzie wysyłać jako przesyłki paletowe. Dostawa Towarów do Klienta kończy się w chwili zdjęcia przesyłki z samochodu (kurier nie dostarcza towaru we wskazane miejsce lub do wskazanego lokalu, jak to ma miejsce w przypadku przesyłek paczkowych. Przesyłka zostaje dostarczona pod drzwi/bramę).
 9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta niebędącego Konsumentem jeżeli ten z nieuzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru Towarów.
 10. W przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru Towaru i zażądał przesłania Towaru ponownie, będzie musiał ponieść koszty takiej ponownej dostawy.
 11. Jeżeli rzecz zakupiona ma zostać przesłana przez Sprzedającego Klientowi będącemu Konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na kupującego z chwilą ich dostarczenia do Konsumenta. W innych przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi. 
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami za wadliwe Towary lub niepełną dostawę jeżeli takie roszczenie nie zostanie zgłoszone Sprzedającemu na piśmie zgodnie z pkt 11, 12 (REKLAMACJA)
 13. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru bezpośrednio w magazynie, pod adresem Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, Nowe Miasto Lubawskie w godzinach jego otwarcia, tj. 07:00 – 16:00

  REALIZACJA PŁATNOŚCI 

  1. w ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: 
   • przelew na rachunek bankowy 29 1140 2004 0000 3502 8124 8962
   • płatność online za pomocą bramki płatniczej paynow (mBank)
  2. w przypadku wybrania płatności za pośrednictwem płatności online paynow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank SA
  3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia oraz dane zamawiającego.

   Pin It on Pinterest